beadbim.xpm-school.edu.pl


Omställningsstöd november 2021

 • Bidrag covid företag
 • Investeringsavdrag

  En ansökan om omställningsstöd prövas av Skatteverket (5 § LOM) och ska göras elektroniskt på ett av Skatteverket fastställt formulär senast den 30 december (18 § FOM-S och 6 § första stycket 6 FOM-S).

  Coronastöd företag

  Den 1 november förlängdes också stödet med stödperioderna maj-september Ansökningstiden för dessa perioder är till och med 30 december Omställningsstöd vid både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet EU-rättens statsstödsregler måste beaktas vid prövningen av omställningsstöd.

   Coronastöd

  Förtydligande: Skatteverket får inte ändra ett beslut om omställningsstöd och bevilja mer stöd efter den 30 juni ; Omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag - augusti september (ansökningstiden och perioden förlängdes den 1 november ) / Ändring och överklagande.

  Sänkta arbetsgivaravgifter corona

  FAR:s Operativa grupp för finansiell rapportering: Redovisning av omställningsstöd. Omställningsstöd – skriftliga uttalanden från företagsledningen och vägledning revision. Omställningsstöd – revisorsyttranden och uppdragsbrev. Omställningsstödsombud vid kombiuppdrag – svårt i nuläget. FAR i dialog med Skatteverket om.

  Bidrag covid företag

 • Skatteverket kan inte heller längre bevilja och besluta om omställningsstöd för särskilt drabbade företag för perioderna juni till och med september Skatteverket kan dock fortfarande betala ut stöd i följande fall: Vid verkställande av dom från domstol. Vid återförvisning av ärende från domstol. Vid minskat återkrav av omställningsstöd.


 • Anstånd med betalning av skatt

  Regeringen har utökat det förstärkta omställningsstödet med månaderna maj–september 9 november 2 mins read. EU-kommissionen har godkänt Sveriges ansökan om att utöka det förstärkta omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag. Den 28 oktober fattade regeringen därmed beslut om förlängningen.

  Corona avdrag deklaration

  omställningsstöd som Skatteverket får lämna till företag enligt lagen () om omställningsstöd. Förordningen är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen. Omställningsstöd får lämnas i enlighet med Europeiska kommissionens beslut den 5 mars i ärende SA (/N), med de ändringar som.


  Skatteverket ansökan anstånd

   SA (/N) respektive den 15 juni i ärende SA (/N). Enligt kommissionens beslut får ett beslut av Skatteverket att bevilja omställningsstöd inte fattas efter den 31 december 4 3§ Stödperioder enligt denna förordning är 1. augusti–oktober , 2. november och december
 • Investeringsavdrag


 • omställningsstöd november 2021