beadbim.xpm-school.edu.pl


Läran om temperatur i jorden

  (av geo- och grekiska

Temperaturen ved Jordens indre antas å være om lag – °C, hvilket gir en gjennomsnittlig temperaturgradient for hele Jorden på om lag 0,6–0,8 °C/km. Varmestrømmen til jordoverflaten måles i borehull ved bestemmelse av temperaturgradienten og varmeledningsevnen.
 • Om skillnaden mellan väder


 • Geofysik. Fasta jordens fysik. Geofysiker

  Jorden är hemvist för alla kända levande varelser, inklusive människan. Dess latinska namn, Tellus eller Terra, används ibland om den, och astronomer betecknar den ibland med symbolen (solkors) eller (riksäpple). Jorden har en naturlig satellit kallad månen, eller Luna på latin.

  Temperaturen i markytan kan

  In Jordan, the climate is usually subtropical arid, with quite cold winters due to the altitude, and sunny summers, which are hot but partly tempered by the altitude as well. In fact, most of Jordan is occupied by a plateau, which has an altitude between and 1, meters (2, and 3, feet).

  I Sverige är skorpan

  Meteorologi: Läran om vädret (atmosfären), dess fysik och kemi. En meteorolog ägnar sig bland annat åt att studera och observera atmosfären och kan på så sätt även förutse det kommande vädret. Nederbörd: Vatten som faller ner från himlen i form av regn, snö eller hagel. Norra halvklotet: Den halvan av jorden som är norr om.

  Jordklotet är en tillplattad

  På jorden varierar temperaturen vanligen mellan ±40 °C. Men spännvidden mellan olika klimat på jorden gör att det uppmätts extrema tempertaturer långt utanför detta intervall. Högsta uppmätta temperatur i skuggan är 57,8 °C i El Azizia, Libyen den 13 september

  Om skillnaden mellan väder

 • Jordens atmosfär brukar delas in i olika lager (skikt) beroende på dess höjd och egenskaper, till exempel om temperaturen sjunker eller stiger med tilltagande höjd. Det finns flera olika typer av indelningar, här förklaras den vanligaste, som är b.
 • läran om temperatur i jorden
 • Termi [‑termi´] substantiv ~n

   Läran om vattens rörelse, fördelning och kvalitet på jorden kallas hydrologi. Läran om vattnets fördelning kallas hydrografi. Läran om grundvattnets rörelse kallas hydrogeologi, läran om glaciärer heter glaciologi, om inlandsvatten limnologi, samt om fördelningen av oceaner oceanografi.

  Förutom solstrålning varierar temperaturen

  Jordens atmosfär utifrån. Jordens atmosfär, av de grekiska ordstammarna atmos (ånga) och sfaira (klot), är det gashölje som omsluter jorden och hålls kvar av jordens gravitationskraft. Atmosfären skyddar livet på jorden genom att absorbera skadlig ultraviolett strålning från solen och kosmisk strålning från rymden och även genom.