beadbim.xpm-school.edu.pl


Hur bemöter man människor i kris

Bemötandet i krisens fyra olika faser

Människor reagerar olika i kris. Erbjud hjälp med praktiska saker, som att handla mat eller göra hushållssysslor. Lyssna och bekräfta det den drabbade känner och tänker. Ta kontakt med vården om du är orolig för den drabbade. Som närstående kanske du själv behöver stöd.
 • Reaktionsfasen kris

 • hur bemöter man människor i kris
 • Reaktionsfasen bemötande

  Den som befinner sig i en kris hamnar lättare i nya svåra situationer, som att inte orka betala räkningarna eller göra sådan man i vanliga fall mår bra av. Ditt stöd kan fungera som en stötdämpare – du finns där och kan hjälpa till att hitta strategier och sätt att hantera situationen.

   Bearbetningsfasen bemötande

  Det finns många saker som kan påverka hur du reagerar i en kris. En sak är hur personer i din omgivning reagerar. Du kan få svårare att hantera krisen om andra inte förstår hur allvarligt du upplever att läget är. Du kan känna skuld eller skam inför dig själv och inför andra.

  Psykisk kris

  Vad ska man undvika vid kris? Här är en Bereds tips på vad du ska undvika när du bemöter en individ i en krissituation: Anta inte någonting om upplevelserna hos de drabbade. Fokusera istället på nuläget och hur du kan hjälpa till. Sätt inte etiketter på de drabbades reaktioner.

  Olika kriser

   Tecken på att krisen börjar gå över är att man börjar känna sig trygg igen och att den inre smärtan minskar. Man börjar känna sig i balans igen och kan umgås med andra som förut. Man kan bli glad, engagera sig i saker och tanken på framtiden känns positiv igen.

  Vad är en kris

  Då behöver hen få hjälp från någon som är van att hjälpa personer som är i kris eller har sorg. Det är bra att kontakta en ungdomsmottagning, elevhälsan eller en vårdcentral för att få hjälp och stöd.

  Reaktionsfasen kris

 • Många människor som inte själva har upplevt svår smärta, sorg, kris eller andra stora trauman känner sig väldigt osäkra inför att möta människor som befinner sig mitt i.
 • Bearbetningsfasen kris

  Viktigt i en kris är att tillåta sig att känna och att inte hålla allt inom sig. Att prata med andra om det som hänt hjälper till att bearbeta händelsen. Många klarar sig igenom krisen med stöd av närstående, men i undantagsfall leder kriser till allvarligare psykisk ohälsa och sjukdomar som anpassningsstörning och.