beadbim.xpm-school.edu.pl


Vilka insatser kan socialtjänsten erbjuda en familj

 • Familjestöd socialtjänsten


  1. Vad är socialtjänst

  Många familjer får hjälp av socialtjänsten. I praktiken kan det till exempel handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Socialtjänsten ska också ge stöd och hjälp till barn och föräldrar som utsätts för våld eller övergrepp.
 • vilka insatser kan socialtjänsten erbjuda en familj


 • Socialtjänstens insatser

  Barn och unga som har kontakt med socialtjänsten kan samtidigt behöva stöd från skola, barn- och ungdomspsykiatrin och andra instanser. Utbudet av insatser behöver anpassas för att möta behoven, och adekvat stöd ska kunna ges till de med mer omfattande behov.

  Familjestöd socialtjänsten

 • Socialtjänsten arbetar för barns bästa, i de flesta fall i samarbete med föräldrarna. Om socialtjänsten Här har vi samlat information om socialtjänstens arbete med barn och unga för dig som är förälder.

 • Föräldrastöd socialtjänsten

  Partnern kan behöva stöd för egen del och båda kan behöva stöd i sin relation till varandra och barnet. Familjen kan behöva hjälp i sin kommunikation och i att hitta nya sätt att relatera till varandra som inte är missbruksrelaterade. Många gånger kan avlastning och praktisk hjälp i familjen vara det som gör störst nytta.

  Vad kan socialtjänsten hjälpa till med vuxna

  Socialtjänsten behöver tydligt skilja på barnets och övriga familjemedlemmars behov av insatser. Socialnämnden bör kunna erbjuda barnets föräldrar och närstående råd och stöd. Socialnämnden bör även erbjuda insatser till våldsutövare utifrån barnets behov.

  Socialtjänsten kontakt

   Förebyggande arbete har en central betydelse i socialnämndens arbete för att se till att barn och deras familjer vid behov får tillgång till stöd och skydd. Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa.

  Insatser socialtjänsten barn och unga

  Vilka behov som finns idag. Vilka insatser som kan erbjudas, målen med insatserna och när de avslutas. Hur insatserna ska genomföras. Vem som ansvarar för vad. Vem som ska vara samordnare. Hur ofta och på vilket sätt insatserna i planen ska följas upp och utvärderas. Om möjligt, specificera när och hur samarbetet ska avslutas.


  Öppna insatser socialtjänsten

  Du ska få hjälp av socialtjänsten om du behöver det. Du kan till exempel få hjälp om du inte kan känna dig trygg hemma eller har problem med droger. De som jobbar på soc är vana att hjälpa unga som inte har det bra. Alla kommuner har en socialtjänst, den kallas ofta för soc. Soc har ett särskilt ansvar för barn och unga som inte.