beadbim.xpm-school.edu.pl


Hur många lärare finns det i sverige 2020

Skolverket

Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.


Skolverket statistik

Läsåret /21 går det totalt elever i gymnasieskolan. Det är 5 fler elever jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka 2 procent. Antalet elever som läser på ett högskoleförberedande program eller yrkesprogram har ökat.

  Lön lärare 2022

Förskoleklass – högst andel behöriga lärare. Det är fortsatt förskoleklass som har högst andel behöriga lärare och förskollärare med cirka 86 procent. Det är en ökning med 1,7 procentenheter jämfört med föregående läsår. Högre andel behöriga lärare i kommunala skolor.

Hur många sjuksköterskor finns det i sverige

Fram till beräknas det totala rekryteringsbehovet av lärare och förskollärare bli cirka heltidstjänster. Störst är rekryteringsbehoven de närmaste fem åren då det behöver rekryteras lärare och förskollärare till motsvarande 57 heltidstjänster.

Sveriges lärare

I Skolverkets statistik definieras elever som nyinvandrade om de har invandrat till Sverige under något av de senaste fyra åren, är födda utomlands och har högst en förälder född i Sverige. I kategorin nyinvandrade ingår endast folkbokförda elever.
 • Skolorna har god tillgång till


 • Antalet lärare med legitimation har

   personalen på varierande nivåer, givet olika villkor och avgränsningar. Det kan exempelvis vara uppgifter om hur många lärare det finns i riket som undervisar i svenska, eller hur stor andel av lärarna i en viss kommun som har avlagt lärarexamen. Huvudanvändarna är Skolverket och Utbildningsdepartementet. Statistiken.

  Skolorna har god tillgång till

 • I denna promemoria redogör vi för statistiken över elever och skolenheter i grundskolan läsåret / Motsvarande statistik om sameskolan och internationella skolor ingår också. Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka. Läsåret /21 är antalet elever 1 , vilket är en ökning med 1 procent jämfört med.

 • Exempelvis hur många lärare det
 • hur många lärare finns det i sverige 2020


 • Exempelvis hur många lärare det

  Enligt Statistiska centralbyrån fanns det i Sverige sammanlagt cirka 77 personer födda i Iran. [ 1] bodde det i Sverige sammanlagt personer som antingen själva var födda i Iran eller hade minst en förälder som var det. Under talet fanns det i Sverige omkring 1 personer födda i Iran.