beadbim.xpm-school.edu.pl


Störst befolkning

Världens befolkning 2023

Det här är en lista över länder ordnade efter folkmängd. År beräknade Förenta nationerna att jorden hade en befolkning på ungefär 8 miljarder människor. [1] Listan innehåller även avhängiga territorier, vilka står kursiverade.

 • Jordens befolkning 1920


 • Jordens befolkning 1800

  Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

  Jordens befolkning 1920

  Ett av de sätt man mäter Europas största länder på är utefter hur stor befolkning landet har. Sverige må ha sina glesbygder medan många andra länder är små till ytan med stora befolkningar. Vilka länder är det dock som hamnar på vår lista över de störst folkmängd och har du besökt något utav dem? Plats Rumänien.


  Folkmängd ryssland

  Världens befolkning fortsätter öka och vi lever allt längre. Störst ökning sker i Indien, Nigeria och Pakistan. Snart blir vi över åtta miljarder.


  Världens mest tätbefolkade land

 • Världens största länder – Yta och befolkning. När vi talar om de största länderna i världen kan det tolkas på två olika sätt – antingen utifrån yta eller antalet invånare. I den här artikeln kan du läsa om vilka länder som är störst utifrån yta, utifrån antalet invånare och vad som gör dessa länder så fantastiska.
 • Världens mest tätbefolkade land
 • Jordens befolkning 2050

  Dar es Salaam. Tanzania är känt för både Kilimanjaro, som är Afrikas högsta berg och nationalparken Serengeti. Men den tidigare huvudstaden Dar es Salaam är också värt ett besök och är med sina 4,4 miljoner invånare en av Afrikas storstäder. Antal invånare: 4,4 miljoner. Yta: 1, km2.


  Folkmängd kina

   Kristendomen. Kristendomen är världens största religion med cirka miljarder följare. Det finns dock flera förgreningar inom Kristen tro, varav Katolicism, Protestantism och Ortodoxa är de tre största grenarna av Kristendom. Det är en av de tre Abrahamitiska religionerna och baseras på Jesus Kristus lära.
 • störst befolkning
  1. Befolkning länder

  Världens befolkning fortsätter öka och vi lever allt längre. Störst ökning sker i Indien, Nigeria och Pakistan. Snart blir vi över åtta miljarder. Idag är vi 7,7 miljarder människor på jorden. År har den siffran stigit till 8,5 miljarder. Blickar vi fram mot år har vi gått.