beadbim.xpm-school.edu.pl


Försäkringskassan synnedsättning

Handikappersättning försäkringskassan

Försäkringskassan meddelade att sista utbetalning av handikappersättning var i juli Eftersom beslutet om ålderspension fattades innan 1 juli kan personen ansöka om en ny period med handikappersättning på som mest 18 månader.

  Försäkringskassan kontakt

Hitta e-tjänster, pappersblanketter, intyg, EU-kort, broschyrer, aktuella belopp samt ljud- och punktskrift. Försäkringskassan är den myndighet som har hand om bidrag och ersättningar till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Merkostnadsersättning

Arbetshjälpmedel. Om du behöver speciella arbetshjälpmedel, på grund av en funktionsnedsättning eller sjukdom, kan Försäkringskassan ge bidrag till dig eller till din arbetsgivare. Du kan också få bidrag till en expertundersökning av vilket hjälpmedel du behöver.
 • försäkringskassan synnedsättning


 • Dyslexi bidrag försäkringskassan barn

 • Här finner du det du behöver om funktionsnedsättning. Vilka regler som gäller och hur du ansöker om assistansersättning, handikappersättning, särskilt högriskskydd, bildstöd, aktivitetsersättning och sjukersättning.


 • Merkostnadsersättning vägledning

  Du kan få hjälpmedel om du har en synnedsättning som gör att du har svårt att klara dig i vardagen. Genom att använda hjälpmedel kan du bli mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv. Det finns olika hjälpmedel beroende på hur stor din synnedsättning är.

  Reseersättning försäkringskassan

   Du ska ha en synnedsättning eller annan funktionsnedsättning som kommer att finnas kvar i minst ett år. Du ska vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Din funktionsnedsättning ska ha uppstått innan du fyllt 65 år. Läs mer om merkostnadsersättning för vuxna på Försäkringskassans webbplats.
 • Dyslexi bidrag försäkringskassan barn

 • Handikappersättning 2023

  Hjälpmedel kan förskrivas från syncentralen, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan beroende på om det ska användas i vardagsliv eller arbetsliv. Den vita käppen har också varit ett viktigt hjälpmedel sedan tidigt tal.


  Omvårdnadsbidrag försäkringskassan

  Ett fel har inträffat. Ett fel har inträffat. Kontakta administratören om du vill ha mer information.