beadbim.xpm-school.edu.pl


Värnpliktiga mönstring

 • Vad är mönstring

 • Värnplikt sverige

  Det är Plikt- och prövningsverket som ansvarar för att kalla, testa och anta ungdomar till grundutbildning med värnplikt. I början av varje år skickar Plikt- och prövningsverket ut mönstringsunderlag till alla som under året kommer fylla 18 och omfattas av totalförsvarsplikten.

  Värnplikt ålder

  Värnplikt i Sverige. Värnplikt i Sverige infördes och är tillsammans med civilplikt och allmän tjänsteplikt en del av totalförsvarsplikten. Den 16 juni fattades beslut om att låta värnplikten i Sverige vila i fredstid, vilket trädde i kraft den 1 juli [ 1] Den 2 mars meddelades att värnplikten återinförs från.

  Värnplikt 2023

  Information & mönstring. Alla som ska genomföra värnplikt mönstrar. Det är därför otroligt viktigt att denna process fungerar och att de värnpliktiga får den information de behöver inför sin värnplikt.

  Mönstring test

  Om du kallas – och din mönstring blir godkänd – skrivs du in till en grundutbildning med värnplikt. Om totalförsvarsplikten Från det år du fyller 16 år till slutet av det år du fyller 70 år omfattas du av totalförsvarsplikten.

  Värnplikt kvinnor

  Värnplikt - Plikt- och prövningsverket. Startsida /. Mönstring och värnplikt /. Värnplikt. Inför din grundutbildning finns det en del som är viktigt att känna till, exempelvis att du får dagersättning och att du är försäkrad. Utbildningen är både fysiskt och psykiskt krävande. Under utbildningen har du rätt till flera förmåner.

   Hur många gör värnplikt 2023

  I Sverige ansvarar Plikt och prövningsverket för mönstring och inskrivning till värnplikt och civilplikt. Vid mönstringen kontrolleras de inkallades fysiska hälsa och förmåga (styrketest, konditionstest, medicinsk bedömning, kända allergier osv.), den mentala förmågan (teoretisk problemlösning, språk, psykiatrisk historia) samt.

  Vilka får inte göra lumpen

   Jag ska komma med en kvalificerad gissning. Värnpliktiga kommer (om man läser förslaget kritiskt) endast inneha graden Menig (OR 1). Menig 1 kl (OR 2), Vicekorpral (OR 3), Korpral (OR 4) och Sergeant (OR 5) är vikta för kontraktsanställda soldater och sjömän (sjömän med andra namn på graderna dock).

  Vad är mönstring

 • De värnpliktiga kallas till uppbåd (mönstring) det år de fyller [2] Vid uppbådet besluts om eventuellt uppskov eller om tid och plats för beväringsstjänst (grundutbildning). [ 3 ] Uppskov kan beviljas för några år i taget, till exempel på grund av studier, högst till slutet av det år den värnpliktige fyller 28 år.
 • värnpliktiga mönstring