beadbim.xpm-school.edu.pl


Information om konkurser

Konkurser byggbranschen

Sök information om personer Här kan du köpa information om dina uppdrag och om personer som du ska göra affärer med. Du kan även köpa andra handlingar, exempelvis bevis ur insolvensregistret över konkurser (konkursfrihetsbevis). Näringslivsregistret Här kan du söka aktuella uppgifter om svenska företag.

 • Konkurser sverige 2023
 • Bolagsverket konkurser

  Diagrammet ger en översikt av den löpande mängden konkurser som inträffar bland svenska aktiebolag. Linjediagrammet visar 28 dagars glidande medelvärde av inkomna konkurser för respektive löpande år, och även ett medelvärde för de tidigare 4 åren.

  Konkursansökan offentlig

  Sedan den 1 juli har tingsrättens edgångssammanträde ersatts av ett bouppteckningssammanträde som konkursförvaltaren kallar till. Vid bouppteckningssammanträdet ska den som är försatt i konkurs på heder och samvete bekräfta att bouppteckningens uppgifter om tillgångar och skulder är riktiga. Sammanträdet ska hållas senast.
 • Konkurser 2023

 • Senaste konkurserna

   En privatperson kan også selv indgive en begæring om konkurs. Domstolene indleder ikke selv konkursbehandling, og konkurser kan kun behandles, hvis vedkommende ikke er i stand til at betale. Hvis der er andre grunde til, at personen ikke betaler, kan sagen behandles af fogedretten som inkasso eller - hvis man er uenige om gælden - ved en.

  Konkurser 2023

 • Statstidende oplyser om dødsfald, konkurser, tvangsauktioner mv. Skylder person eller et selskab dig penge, så bør du følge med i statstidende. Telefontid ml. kl. 9 og 17 på hverdage 53 70 10 30 info@dokumentdk.
 • Konkurser sverige 2023

  Konkurserne medførte tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 3,3 pct. færre end i oktober. Antallet af konkurser i aktive virksomheder i perioden september-november var 11,2 pct. højere end i juni-august, mens jobtabet var 14,2 pct. højere. Der er i denne artikel fokus på udviklingen af antallet af konkurser i.


   Konkurser östergötland

  Fald i antal konkurser i december Der var erklærede/kundgjorte konkurser i december blandt aktive virksomheder, når der korrigeres for normale sæsonudsving, og det er 15,8 pct. færre end i november. Konkurserne i december medførte tabte job (omregnet til fuld tid) i faktiske tal, hvilket er 21,1 pct. færre end i november.


 • information om konkurser

 • Konkurser stockholm

  Dels har regeringen aviserat om stödåtgärder av olika slag, vilka man bör sätta sig in i (se separat information om detta), dels bör man alltid resonera med sina fordringsägare om möjligheterna till anstånd, avbetalningar etc., med tanke på det exceptionella läge som har uppstått. Konkursförfarandet.