beadbim.xpm-school.edu.pl


Befolkningsutveckling luleå

 • befolkningsutveckling luleå
 • Luleå kommun yta

  Den senaste befolkningsprognosen över Luleå kommun och per bostadområden samt skolans upptagnings- och skolområden. Rapport om befolkningsutvecklingen under samt befolkningsframskrivning till och med Befolkningsprognos - Rapport Pdf, kB. Befolkningsprognoser: Excel, kB.

  Luleå historia

  Befolkningsutvecklingen i Luleå. Här visas invånarantalet i Luleå kommun Från och med gäller siffrorna den sammanslagna Luleå kommun. Antal invånare i Luleå. År. Luleå stad. Nederluleå kommun. Råneå kommun. Luleå kommun.

  Luleå invånare 2023

   • Luleås befolkning växte med personer under och det betyder att Luleå vid årets slut hade 78 invånare. • Ökningen var lägre än den genomsnittliga ökningen för de senaste 5 åren och under förväntas Luleå öka med invånare.

   Hur många bor i luleå kommun

  Under växte Luleå kommun med preliminärt personer, och vecka 52 bodde det totalt 78 personer i kommunen. – Det är bra att takten har ökat och att vi nådde års befolkningsmål. Men vi behöver fortsätta jobba för att få fler att både stanna kvar och flytta hit.


  Luleå tätort

  Småorter. Tätorter. Kortadress till denna sida: Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland.

  Hur många bor i piteå

  Luleå Kommuns befolkningsutveckling.

 • Befolkningsutveckling norrbotten


 • Befolkningsutveckling norrbotten

 • Den 31 december fördelades Luleå kommuns befolkning på följande sätt med avseende på kön: [72] Män: 38 ; 50,70 %. Kvinnor: 37 ; 49,30 %. Åldersfördelningen i Luleå kommun enligt siffror från Statistiska centralbyrån avseende förhållandena den 31 december [72].

 • Umeå invånare

  Redigera Wikidata. Gammelstaden innan Gammelstad[ 5] är en tätort strax väster om Luleå i Luleå kommun, Norrbottens län. Gammelstaden brukar ofta beskrivas som det egentliga Luleås äldsta del. Kring kyrkan ligger Gammelstads kyrkstad med kyrkstugor [ 6] i nära ursprungligt skick.