beadbim.xpm-school.edu.pl


Vad är tektoniska plattor

  Vad är kontinentaldrift

Plattektonik, egentligen platt-tektonik, (från grekiskans τεκτων, tekton, "en som skapar") är en geologisk teori som utvecklats för att förklara fenomenet kontinentaldrift, det vill säga att jordens kontinenter inte är oföränderligt positionerade på jordens yta utan rör sig i förhållande till varandra och ständigt bildar nya.
 • Tektoniska plattor medelhavet
 • Vad är en oceanplatta

  En kontinentalplatta, litosfärplatta eller tektonisk platta, är ett avsnitt av jordskorpan och allra översta delen av manteln, vilka tillsammans kallas för litosfären. Plattorna är ungefär km tjocka. och delas huvudsakligen upp i sima (jordskorpa under havet) och sial (jordskorpa under fastland).

  Tektoniska plattor medelhavet

  Vad är tektoniska plattor? Plattektonik är en vetenskaplig teori som förklarar hur Jorden transformerar och omorganiserar sin yta, litosfären, i en kontinuerlig process av skapande och förstörelse.
 • vad är tektoniska plattor
 • Vad är kontinentalplattor

  Plattektonik är en geologisk teori som förklarar jordskorpans storskaliga rörelser - kontinentaldrift - det vill säga att jordens kontinenter inte är oföränderligt positionerade på jordens yta utan rör sig i förhållande till varandra och ständigt bildar nya kombinationer. Plattektonik förklarar därmed denna kontinentaldrift.

  Tektoniska plattor karta

   Tektoniska plattor och hetfläckar. Tektonik (från grekiska: τεκτονικός, "byggande") är den strukturgeologiska subdisciplin som intresserar sig för jordskorpans regionala strukturer och de geologiska processer som skapat dem. Exempel på detta är bergskedjor och dalsystem.


  Vad är litosfärplattor

  Jordskorpan är för närvarande uppdelad i sju stora plattor och ett tiotal mindre. Dessa rör sig i förhållande till varandra med en hastighet på några centimeter om året. De sju stora plattorna är Eurasiska, Nordamerikanska, Sydamerikanska, Afrikanska, Indo-Australiska, Antarktiska och Stilla havs-plattan.

  Vad är spridningszon

  Det är här de berömda svarta rökarna på den djupa havsbotten finns. Plattor divergerar med ett brett hastighetsområde, vilket ger upphov till skillnader i spridningsåsar. Långsamt spridande åsar som Mid-Atlantic Ridge har brantare sluttande sidor eftersom det tar mindre avstånd för deras nya litosfär att svalna.


 • Kontinentalplattor rörelse

 • Kontinentalplattor rörelse

 • Oavsett typ av gräns är rörelsen av jordens tektoniska plattor avgörande för bildandet av de olika landskapsdrag som vi ser över hela världen idag. Det finns sju stora tektoniska plattor (Nordamerika, Sydamerika, Eurasien, Afrika, Indo-Australien, Stilla havet och Antarktis) samt många mindre mikroplattor som Juan de Fuca-plattan nära.