beadbim.xpm-school.edu.pl


Snöskoter på allmän väg

Snöskoter pris

  Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Då är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim. När du passerar en väg ska alla passagerare, både på skoter och i pulka, gå över vägen.

Snöskoter barn

Snöskoter får bara framföras på väg om den är enskild och under vissa förutsättningar. Dessutom är det tillåtet att färdas en kortare sträcka längs allmän väg om terrängen är oframkomlig. Ett exempel på det är om enda alternativet att passera ett vattendrag är att åka på en bro. Högsta tillåtna hastighet är 20 km/tim.

Snöskoter el

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom om du måste korsa vägen eller att terrängen är oframkomlig. Måste du köra på väg är högst tillåtna hastighet 20km/h och eventuella passagerare måste gå över vägen.

Snöskoter på sjön

Körning på allmän och enskild väg. Det är inte tillåtet att köra snöskoter pa ̊ allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Där du måste köra snöskoter pa ̊ väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.

  Hyra snöskoter

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Där du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.

Snöskoter regler

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. På enskilda vägar kan snöskoterkörning vara förbjuden.

 • Snöskoter hjälm
 • Förarbevis snöskoter

  En snöskoter är en terrängskoter som är avsedd för färd på snötäckt mark och som är försedd med band och medar. Alla andra terrängskotrar som inte är en snöskoter kallas terränghjuling, en sorts fyrhjuling. En terrängskoter får bara köras i terräng och inte på vägen. Det finns undantag, se text ovan om vilka undantag som finns.


  Snöskoter hjälm

 • En enskild väg med stats- eller kommunalt bidrag till underhåll ska normalt hållas öppen för allmän trafik. Vid tjällossning eller när risken för skador på vägen är särskilt stor kan markägaren få stänga av vägen för trafik med vissa fordon. Detta får endast ske efter samråd med den myndighet som lämnar bidrag.
 • Snöskoter regler


 • snöskoter på allmän väg