beadbim.xpm-school.edu.pl


Samhällsplanering fysisk aktivitet

Forskning visar att ett

Publicerad 13 mars Fysisk aktivitet påverkar vårt välbefinnande i hög grad, och störst samhällseffekt har fysisk aktivitet när de mest stillasittande tar sina första steg. Därför blir det viktigt hur vi utformar våra boende- och närmiljöer samt våra offentliga miljöer.
 • Slutsats: En samhällsplanering som
 • Boverket har under haft

  Eftersom fysisk inaktivitet kan leda till sjukdomar och tillstånd som fetma, diabetes typ 2och psykisk ohälsa har stillasittande blivit ett av Sveriges stora folkhälsoproblem. En utmaning som samhället står inför är hur vi ska öka mängden fysisk aktivitet. Som ett steg i detta har Boverket tagit fram en rapport vid namn.

  Målet med arbetet är att planerare,

  Det kan till exempel handla om samhällsplanering för trygga, tillgängliga och inspirerande miljöer, insatser som främjar fysisk aktivitet i förskola och skola, möjligheter till fysisk aktivitet på arbetstid, samt om att synliggöra och förändra begränsande normer.

  Fysisk aktivitet påverkar vårt välbefinnande

  samhälle uppmuntrar ofta en stillasittande livsstil och motverkar fysisk aktivitet. För bara några decennier sedan krävde vardagen mycket mer rörelse. Idag är många arbeten stillasittande och mycket av transportarbetet sker med bil. (Faskunger, ) Fysisk aktivitet i Sverige.

  Abstract [sv]. Syftet med

   Forskning visar att hur vi utformar både våra boendemiljöer samt offentliga miljöer så som skolor, parker, transportvägar, idrottsplatser, har stor betydelse för vår fysiska aktivitet. Trots denna kunskap har mängden fysisk aktivitet minskat stadigt under lång tid.

  Slutsats: En samhällsplanering som

 • FySiSk aktivitet kaN hjälpa till att minska hög sjukdomsbörda, mänskligt lidande och stora ekonomiska kostnader för samhället varje år. Fysisk aktivitet ger positiva effekter på hälsa och välbefinnande – fysiskt, mentalt, funktionellt och socialt. Ett aktivt liv där fysisk aktivitet integreras i vardagen, exempelvis.
  1. Uppsatsen är en litteraturstudie som

  Region Sörmland har i projektet Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen (FASIS) kartlagt kommunernas och regionens styrande dokument kring den fysiska planeringen samt identifierat hur dessa stimulerar fysisk aktivitet. Region Sörmland: Fysisk aktivitet i samhällsplanering i Sörmland Länk till annan webbplats.

  Ohälsa och sjukdomar till

  Planera för rörelse! – en vägledning om byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen. Utgivningsår: Antal sidor: ISBN (tryck):


 • samhällsplanering fysisk aktivitet