beadbim.xpm-school.edu.pl


Ekolokalisering på engelska

  {substantiv} ekolokalisering {utr.} They use

echolocation {noun} more_vert Ekolokalisering används för orientering och jakt. They use echolocation for orientation and hunting. Context sentences Swedish English Contextual examples of "ekolokalisering" in English These sentences come from external sources and may not be accurate. is not responsible for their content.


Engelsk översättning av 'ekolokalisering' -

Översättning av "ekolokalisering" till engelska. echolocation är översättningen av "ekolokalisering" till engelska. Exempel på översatt mening: Tvärtemot vad många tror har de alla god syn, men alla använder inte ekolokalisering. ↔ Contrary to the popular view, all have good eyes, but not all use echolocation.

Översättning i sammanhanget "ekolokalisering" till

Språklänkar finns längst upp på sidan mittemot titeln. Ekolokalisering (eller ekopejling) är ett sätt att lokalisera föremål genom att skicka iväg ljudvågor och uppfatta ekon av dem [ 1] och därigenom kunna navigera och orientera sig fram samt hitta bytesdjur. Ekolokalisering används av djur, till exempel småfladdermöss, några.

Engelsk definition. An auditory orientation

"lokalisering" på engelska volume_up lokalisering {utr.} EN volume_up location zoning localization Översättningar SV lokalisering {utrum} volume_up general handel 1. general lokalisering (även: plats, läge, belägenhet) volume_up location {substantiv} more_vert Frågor om företagets lokalisering och anställningstrygghet ingår också.


 • Engelsk definition. An auditory orientation
 • Ekolokalisering. ekolokalisering (jämför engelska

 • Med Googles kostnadsfria tjänst kan du översätta ord, fraser och webbsidor från engelska till fler än andra språk direkt.
 • Ekot kommer från ekolokaliseringen, den idén?-Ja?

  Rådets direktiv 85//EEG av den 27 juni om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, i dess lydelse enligt rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars , ska tolkas på så sätt att det däri föreskrivs att en miljökonsekvensbedömning ska ske av projekt som avser ombyggnad eller förbättring av stadsgator om projekten antingen är sådana som avses.
 • Ekolokalisering. ekolokalisering (jämför engelska

 • ekolokalisering på engelska

 • Huvudsakliga översättningar. Engelska, Svenska.

  Vi människor skaffar oss en bild av vår omvärld främst med hjälp av det ljus som produceras av eller reflekteras från föremålen i vår omgivning. Vi kan omöjligt föreställa oss hur det skulle vara att leva i delfinernas värld! Läs mer på engelska om ekolokalisering hos djur på denna utmärkta sajt: "Biosonar, seeing with sound".

  Exempel på översättning "ekolokalisering" i

   Ekolokalisering. Ekolokalisering är en teknik som betyder att man övar upp förmågan att höra hinder. Det gör det lättare för den som inte ser att orientera. Leif Sunesson vet hur det fungerar på grund av att han själv använder sig av tekniken. – Jag är blind, men jag upplever inte världen som särskilt tom.