beadbim.xpm-school.edu.pl


Räknesättet bråk

0 7 i bråkform

Innehåll dölj Inledning Se även Noter Räknesätt Räknesätt är en binär matematisk operation och utgör de vanligaste matematiska operationerna. Det finns fyra fundamentala räknesätt [ 1]: Addition (+) term + term = summa (summan bildas genom att termerna läggs samman) Subtraktion (−).

Två femtedelar i decimalform

 • Fria matteboken: matematik 2b/Förkunskaper/Bråkräkning, fyra räknesätt.
 • Två femtedelar i decimalform
 • 0,4 i bråkform

   / Räkna i bråkform - Blandade räknesätt med bråk Josefin Niemi 60 subscribers K views 2 years ago Favorit matematik åk 7 - Räkna i bråkform genomgångar Vi jobbar med alla fyra.

 • räknesättet bråk

 • Division med bråk

  Vad är ett bråk? Bråk visar en andel av något. Bråk används för att beskriva delar av en hel eller av ett antal. Alla tal skrivna i bråkform är uppbyggda av samma tre delar: ett bråkstreck - en täljare (talet som står ovanför bråkstrecket) - en nämnare (talet som står under bråkstrecket). t äljare nämnare.

   Bråkform till decimalform

  Aritmetik/Räknelära Enhet 4: Bråk Om det här kapitlet I det här avsnittet kommer vi att utforska bråk konceptuellt och addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk. Introduktion till bråk Lär dig Introduktion till bråk Klippa former i lika delar Identifiera stambråk: Textuppgift Känna igen bråk Känna igen bråk större än 1.

  Hur mycket är en tredjedel

  Genomgång av och exempel på addition, subtraktion, multiplikation och division av bråk.

  Bråk räknare

  Bråk och procent. Översikt; Bråktal; Förkortning och förlängning av bråk; Addition och subtraktion av bråk; Procent; Andelen, delen och det hela; Räkna med procent; Procentuella förändringar.

  En åttondel i procent

  Nu har ett helt läsår snart passerat där vi tillsammans har upplevt mycket skoj och arbetat hårt. Som ni ser så är det här läsårets sista veckobrev och därför kommer informationen om skolavslutningen nu.