beadbim.xpm-school.edu.pl


Anteckna för kännedom

 • anteckna för kännedom
 • När vi inom den finlandssvenska

  För och till kännedom. Reuters ruta 7/2 Det är över tio år sedan jag senast har behandlat frågan om ”för kännedom” respektive ”till kännedom”, och det tycks vara något som fortfarande väcker både intresse och känslor.

   Dags igen att diskutera

  Kårkulla samkommuns revisionsnämnd för kännedom och beslutar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar 1. anteckna Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för för kännedom, 2. skicka Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse till välfärdsområdesstyrelsen för behövliga.
 • Svenska sektionen beslutade anteckna
 • Landskapsstyrelsens redogörelse enligt 32 § lagtingsordningen

  Genom att anteckna och lyfta fram det viktigaste ur en text gör du det lättare för dig själv att minnas det du läser. Och det fina med det här är att ju mer personliga dina anteckningar är.

  Beslut: ärendet diskuterades och antecknades för

  Hur upplevde du uppläsningen av anteckna? eller. skriva upp, notera, annotera, uppteckna, nedteckna, registrera, uppföra, införa, inskriva, nedskriva, nerskriva, nerteckna, skriva, teckna sig till minnes, uppskriva.


  Östra Nylands välfärdsområdes Nämnden

   anteckna. snabbt skriva ner (text, en illustration eller någon annan typ av information) på en papperslapp, i en datorfil eller liknande, ofta emedan en människas eget minne inte litas på; skapa en anteckning över. Anteckna samtliga telefonnummer och adresser!.

  Social- och hälsovårdsdirektören: Nämnden för ordnande

  Translation for 'kännedom' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations.

  Ålands landskapsregering beslöt att

 • Det har kommit till min kännedom att personen är kriminell. information n (awareness) (formell) kännedom s: information s: For your information, I have already spoken to her. För din kännedom, så har jag redan pratat med henne. understanding n (knowledge) kunskap, kännedom s: Most people's understanding of other countries is limited.
 • Ålands landskapsregering beslöt att

 • Svenska sektionen beslutade anteckna

  Steven Gao is a Professor and Chair of RF/Microwave Engineering and the Director of Postgraduate Research at School of Engineering and Digital Arts, University of Kent, UK. His research includes.