beadbim.xpm-school.edu.pl


Urtikaria och feber

Urtikaria barn

Kronisk urtikaria definieras som att besvären kvarstår i mer än 6 veckor. Den kroniska urtikarian har undergrupperna Kronisk spontan urtikaria och Kronisk inducerbar utrikaria, se under Symtom. 20 procent drabbas någon gång av urtikaria. Orsak. Frisättning av vasoaktiva ämnen från mastcell, ffa histamin.

Idiopatisk urtikaria

Kronisk spontan urtikaria och urtikariavaskulit kan utgöra delfenomen i auto-inflammatorisk och reumatisk sjukdom. Det är därför viktigt att vara lyhörd för andra symtom utöver huden såsom ledvärk, skelettsmärta, sjukdomskänsla och feber.

  Akut urtikaria

Vid så kallad värme-urtikaria kommer utslagen i samband med att kroppen utsätts för värme. Det kan vara till exempel vid varmt bad, feber eller kraftig fysisk ansträngning med svettning. Ljus-urtikaria. Vid så kallad ljus-urtikaria kommer utslagen efter några minuters solljus på huden.


 • Urtikaria symtom

 • Urtikaria värme

 • Detta är en sällsynt och mycket besvärlig åkomma. Efter tryck mot huden uppstår djupa svullnader och rodnader som ömmar. De brukar inte klia så mycket. Ibland blir man trött och tagen med illamående, feber och ledvärk.

 • Urtikaria behandling

  Nässelutslag är en reaktion med små rodnade, upphöjda, kliande utslag i huden, så kallade kvaddlar. Utslaget liknar det som uppkommer vid kontakt med brännässlor, därav den svenska benämningen. På latin kallas utslagen istället för urtikaria av det latinska ordet för nässla (urtica). Uppdaterad den:
 • Urtikaria värme


 • Urtikaria symtom

  Halsfluss är en infektion i halsmandlarna som kan bero på virus eller bakterier, oftast streptokockbakterier. Vanliga symtom är att du får ont i halsen, feber och svårt att svälja. Infektionen kan gå över av sig själv, men ibland behövs behandling.

  Kronisk urtikaria

  Patofysiologin vid urtikaria är en hudreaktion orsakad av frisättning av histamin och andra mediatorer. Reaktionen ger upphöjda kvaddlar och/eller angioödem beroende på hur djupt i huden den ligger. En person kan ha två eller flera subtyper av kronisk urtikaria samtidigt.

 • urtikaria och feber

 • Urtikaria bilder

   Urtikaria delas in i akut och kronisk utifrån symtomduration. Akut urtikaria har en kortare duration. Ofta förekommer symtomen i dygn, men besvären kan komma och gå under några veckor med fria intervall på några dagar. Kronisk urtikaria ger dagliga eller nästan dagliga symtom i minst sex veckor och kan delas in i spontan och inducerbar.