beadbim.xpm-school.edu.pl


Dränering bottenplatta

Dränering djup

Get the best Drapes for a spooktacular season with discounts up to 90% off! Shop our vast selection of Halloween Drapes and create a spooky atmosphere at home!.

Dränering kostnad

Dränering består i huvudsak två delar. Först och främst ska jordmassor där man planera att gjuta en betongplatta schaktas bort och ersättas med grus eller makadam, så att vattnet lätt kan rinna undan. Jord gör att vattnet rinner bort sakta. Grus ska även finnas utanför själva grunden. Marken runte en betongplatta ska luta utåt, minst tre meter.

  Handgräva dränering

Svar från Micke Hej Tanja, Har du läst detta. Känner du igen dig i deras problembeskrivning. Återkom gärna till mig så vi kan fortsätta diskussionen. Om det inte är detta kan det vara något av nedanstående eller en kombination en otillräcklig dränering. Vatten förs inte undan av dräneringen på ett bra sätt.


Dränera hus med källare

Fuktrelaterade risker. Det är viktigt att du bedömer och hanterar risken för fuktkällor och fuktrisker för en betongplatta på mark. Fukt kan tillföras betongplattan genom bland annat byggfukt, markfukt, ytvatten och städvatten. Om en betongplatta är för fuktig kan det orsaka fuktskador i material som ansluter till betongen, till.
 • Dränering husgrund


 • Dränering gammalt hus

   Dränering Varför behöver man dränera en fastighet? Skälet till att man har ett fuktskydd under mark är för att vatten och fukt inte ska tränga in i husets grund, bottenplatta och källare. Vatten kommer dels från då det regnar eller då snö smälter men också från dagvattnet.

  Dränering husgrund

 • Platta på mark är en mycket vanlig konstruktion i varmare klimat där det inte finns risk för tjälhävning och där termiter förekommer som kan angripa bjälklag av trä. I Sverige förekommer platta på mark till småhus och kommersiella byggnader samt inom industri och jordbruk. Historik.
 • dränering bottenplatta

 • Vad är dränering

  1. Det vatten som angriper husgrunden kommer dels underifrån i form av grundvatten och dels ovanifrån i form av regn och smältsnö. För att grunden ska utsättas för så lite fukt som möjligt gäller det att detta vatten transporteras bort från huset fort och effektivt, vilket är precis vad dräneringen är till för.

  Dränera hus själv

  Vi gör en tankekullerbytta och placerar huset i en grop istället. Om jorden kring huset består av täta jordarter, till denna jordtyp räknas även berg – rinner inte vattnet undan om det kommer i gropen. Hus på dessa jordtyper fordrar alltid väl fungerande dränering.