beadbim.xpm-school.edu.pl


Skriva egen remiss

Egenremiss stockholm

Remiss. Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss. Det är ett besked från mottagningen om att du behöver en mer specialiserad undersökning eller vård. Ibland kan du också själv skriva en så kallad egenanmälan eller egen vårdbegäran.

Egenremiss blankett

Här finns en kort guide för hur du söker dig vidare i vården om du är missnöjd med den bedömning du fått. Tänk på att det oftast inte går att skriva en egen remiss till ett annat landsting.

Var hittar man egenremiss på 1177

 • Hur funkar det om man vill skriva remiss på egen hand? Eller egen vårdbegäran som det heter. Och vad är chansen att få en tid på detta sätt? Jämfört med att gå via vårdcentralen? Här förklarar experten hur du ska göra.
 • Egenremiss 1177

  Skicka en egenremiss, så kallad egenanmälan, via Egenremiss på se. Ladda ner Egenremiss för utskrift eller hämta på Capio Urologi. Egenremissen för utskrift kan du komma förbi med eller skicka via post. Vi tar inte emot egenremisser via e-post.

  Egen remiss ortoped

  Med egen vårdbegäran kan du själv skicka in en remiss till specialistmottagningarna i länet (gäller ej specialisttandvården). Du kan antingen logga in på se eller fylla i en pappersblankett. Syftet med egen vårdbegäran är att stärka din ställning som patient och öka tillgängligheten till vården.
 • skriva egen remiss

 • 1177 egenremiss blankett västra götaland

   Att skriva en egen vårdbegäran innebär att du själv kontaktar en mottagning för att söka vård. Egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är inte säkert att du får vård på mottagningen som du skickar en egen vårdbegäran till, utan mottagningen avgör vilken vård du behöver och på vilken nivå.

 • Egenremiss blankett
 • Var hittar man egenremiss på 1177


  1. 1177 egenremiss blankett

  På en del av våra mottagningar kan du även skriva ut och fylla i en specifik blankett som skickas via post till den mottagning du vill remittera dig. Tänk på att en remiss innehåller känsliga uppgifter så den ska alltid postas direkt till mottagningen, den ska inte skickas via e-post.

  Egen remiss röntgen

  Välja vårdmottagning. Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.