beadbim.xpm-school.edu.pl


Är det delegering på sondmatning

Sondmatning peg film

Plugga Översiktssidor - Inspektera huden runt om - Vrid slangen ½ varv per dag (OBS: rutinen kan se annorlunda ut på din arbetsplats) - Nedsatt hudturgor - Blek och kall hud - Insjukna ögon - Ge eventuellt krossade läkemedel Översiktssida om sondmatning och delegering.


Peg sond

Tillförsel av sondnäring bör ske försiktigare, gärna långsamt och kontinuerligt. Matningshastigheten får maximalt vara mL/timme, vilket är ungefär samma hastighet som magsäcken normalt tömmer sig. Vid problem med uppstarten, se texten om gastrointestinala symtom under Komplikationer.

Nasogastrisk sond

Enteral nutrition, det vill säga flytande näring, tillförs genom en sond som antingen läggs genom näsa och matstrupe till magsäck/tarm eller som en stomi direkt in till magsäck/. Den enterala nutritionen ordineras av läkare och måste utformas, övervakas och kontrolleras.

Sondmatning äldre

 • Sondmatning är inte bara en handling av näringstillförsel, det är en gest av omsorg som ger styrka och energi till de som behöver det som mest. Genom sondmatning öppnar vi dörrar till möjligheter till tillfrisknande och välbefinnande. Vi ger en livlina av näring som kan hjälpa kroppen att läka och återhämta sig. Här finns.
 • Vad är sondmatning

  - Socialstyrelsen Start Kunskapsstöd och regler Regler och riktlinjer Vem får göra vad? Sondmatning. För hälso- och sjukvården. Vem får mata med sond? För hälso- och sjukvården. När en person har svårt att få i sig mat kan en sond användas som hjälpmedel. Vem får utföra uppgiften? En sond är typiskt sett en medicinteknisk produkt.
 • Sondmatning äldre
 • Sondmatning anorexi

  Sondmatning, även kallat enteral nutrition ("enteral nutrition" syftar dock bokstavligen till "näringstillförsel till mag- och tarmkanalen", vilket alltså inkluderar normalt ätande) [ 1] innebär att näring tillförs genom en sond. Det sker vanligen till magsäcken, men när detta i det enskilda patientfallet är omöjligt eller.

   Sondnäringen kan ges på olika sätt, vilka?

  och har förinställd sondmatningspump. Att ge sondmat via sondspruta som är avsedd för sondmatning via PEG kan delegeras av sjuksköterska. Vårdhandbokens avsnitt och sondmatning via PEG ska användas inför delegering. Delegeringen är patientbunden. Delegeringsbeslutet ska vara personligt, skriftligt och.
 • Sondmatning peg film
 • Sondmatning barn

   Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter får endast utföras när det är förenligt med en god och säker vård. Vårdgivaren ska upprätta ett ledningssystem som beskriver vilka arbetsuppgifter som kan delegeras. Behovet och lämpligheten av delegering i det enskilda fallet kräver alltid bedömning av legitimerad personal. Enligt.
 • är det delegering på sondmatning