beadbim.xpm-school.edu.pl


Mobbad i arbetsgruppen

 • mobbad i arbetsgruppen
 • Subtil mobbning


 • Tecken på mobbning på arbetsplatsen

  22 februari Lästid: 4 min. Den som tar tag i problemet när en kollega mobbas mår bättre än den som inte gör något. Det visar ny forskning. Arbetsgivare behöver därför inte bara motverka mobbning utan även underlätta för mobbades arbetskamrater att agera. Alla har rätt till en bra social arbetsmiljö.

  Mobbning på arbetsplatsen exempel

  Kränkande särbehandling - nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Watch on. Med kränkande särbehandling menas handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt. Handlingarna kan leda till ohälsa och medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen.


  Kränkande särbehandling av chef

  Ungefär 7 procent, över personer, av Sveriges yrkesverksamma utsätts för mobbning på sin arbetsplats. Förutom att den som blir utsatt mår dåligt påverkas hela arbetsgruppen negativt visar tidigare forskning. Dessutom har man sett att mobbning minskar produktiviteten på arbetsplatsen vilket får en starkt negativ ekonomisk.

  Subtil mobbning

 • Kränkande särbehandling och mobbning på jobbet. Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera olika typer av oacceptabelt beteende, där mobbning är ett exempel. Det handlar om beteenden som kan skapa obehag, stress och en känsla av förnedring hos den som utsätts. Konsekvenserna av kränkande särbehandling är inte bara.
 • Konsekvenser av mobbning på arbetsplatsen

  Så gör du när någon blir kränkt på din arbetsplats. Handledningen ”Mobbad, trakasserad, diskriminerad?” är ett stöd för arbetsmiljöombud och andra förtroendevalda i att hantera fall av mobbning, diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Lyssna.


  Utfrysning på jobbet

  Mobbning (även kränkande särbehandling) innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan involvera våld, hot om våld eller utfrysning och kan förekomma på exempelvis arbetsplatser, i skolan, inom grannskap, inom administration (av anställda på kommunen, av tjänstemän på.


   Orsaker till mobbning på arbetsplatsen

  Chefer som är nya på jobbet löper högre risk att bli mobbade, visar en ny studie. Risken för chefsmobbning ökar också vid omorganisationer och om rollerna är oklara. Att komma som ny, att bli chef för en arbetsgrupp med en informell ledare, eller att ha ett otydligt mandat - det är situationer där chefer löper större risk att bli.


  Tyst mobbning på arbetsplatsen

   Vad ska man göra om man blir mobbad? Du kan till exempel berätta för en lärare, skolkuratorn, skolsköterskan eller rektorn. Skolan måste direkt ta reda på vad som har hänt, och göra allt för att stoppa mobbningen. De ska också hjälpa mobbare att sluta mobba, eller polisanmäla om det som har hänt är brottsligt.