beadbim.xpm-school.edu.pl


Att ta p-glukos

 • Normalt blodsocker frisk person
 • Normalt blodsocker äldre

   Att mäta blodsockervärdet är en viktig del av behandlingen. När får jag lämna ett prov för P-Glukos? Vad är glukos och var finns det? Hur tas provet? När får jag svar? Hur mäts halten av P-Glukos? Hur tolkas provsvaret? Höga värden, vad kan det bero på? Låga värden, vad kan det bero på? Mer på se Blodprov: HbA1c Blodet och immunförsvaret.
 • att ta p-glukos
 • P-glukos normalvärde

  Pekfingret behövs för pincettgreppet och har dessutom ofta tjockare hud och kan vara känsligare. Tummen och lillfingret är olämpliga att sticka i eftersom tummen har puls och lillfingret är så tunt att punktion kan medföra risk för benskada. Dessutom delar dessa två fingrar senskida som går upp i underarmen. Förstora bilden.

   Blodsocker tabell

  Kost och Tablettbehandlade Kombinationsbehandling tabletter och NPH-insulin till natten Insulinbehandling med NPH och mixinsuliner i dos Insulinbehandling med måltidsinsulin och basinsulin Insulinpump Kontinuerlig Blodsockermätning (CGM) Blodsockerkontroller i åldringsvården och hemsjukvården Se även.


 • P-glukos-värde

 • B-glukos

  BAKGRUND Typ 2-diabetes är en ökande folksjukdom där prevalensen i Sverige idag är ca 4–5 %. Dessutom har 10–15 % ett förstadium med stor risk för att utveckla sjukdomen. Kvinnor som har haft graviditetsdiabetes tillhör också denna grupp.


  Normalt blodsocker frisk person

  Urinprov. Du kan få lämna urinprov som del av en undersökning eller en hälsokontroll. Ofta används ett prov som kallas urinsticka eller testremsa. Det tas till exempel för att kontrollera att det inte finns någon skada eller sjukdom i urinvägarna. Provet kan ibland visa om det finns tecken till diabetes.

  P-glukos-värde

 • 5 – 9 mmol/l. Mellan 4,0 till 5,9 mmol/l vid fastande. Upp till 7,8 mmol/l 2 timmar efter att ha ätit. Före måltider: 4 till 7 mmol/l för personer med typ 1 eller typ 2 diabetes. Efter måltider: under 9 mmol/l för personer med typ 1 diabetes och under 8,5 mmol/l för personer med typ 2 diabetes. Plasma-glukos. Normal.
 • P-glukos lågt

  för hög. När man mäter glukoshalten i blodet pratar men om att ta ett P-Glukos, som är en förkortning för Plasma-Glukos. P-Glukos tas normalt i fingertoppen (kapillärt), och ger ett omgående svar. Du som är frisk har vanligen ett P-glukos innan du ätit på ca 4,0 - 6,0 mmol.

  Vad är p-glukos

  Högt P-glukos (hyperglykemi) Symtom och orsaker Högt p-glukos orsakas av för högt intag av kolhydrater hos personer med diabetes. Det kan även bero på att man tagit för lite insulin eller tabletter av den ordinerade dosen. Andra orsa-ker kan vara infektioner, feber och stress. Högt P-glukos kommer smygande och kan ge följande symtom.