beadbim.xpm-school.edu.pl


Hur blir man av med radon i hus

Radon puts

Om man behöver åtgärda radon i vattnet kan man göra det genom att installera en radonavskiljare. Då luftar man vattnet så att radonet försvinner innan det kommer in i huset. Det finns radonavskiljare med osmosrenare med ett speciellt så kallat semipermeabelt membran som inte släpper igenom radon och system där aktivt kol används för.


  Åtgärder radon blåbetong

Dags att åtgärda radon i hus? I denna artikel går vi igenom alla radonåtgärder för hus och vilka metoder som är bäst. Radon i hus är vanligare än vad många tror och kan orsaka skador på lungorna som leder till cancer. Det är en radioaktiv gas som är helt färg-, smak- och luktfri.

Plastfärg mot radon

  Vet du radonhalten i ditt hus? Foto: Johnér. Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Man räknar med att villor i Sverige har för hög halt av radon. Alla hus kan vara radonhus. Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus.


Få bort radon i källare

Radon från marken kan åtgärdas genom att du låter täta sprickor och otätheter i husets grund för att undvika att markluften sugs in i huset. Man kan också behöva skapa ett undertryck under huset – med hjälp av en radonsug eller en radonbrunn – och förbättra husets ventilation.

Sanera radon

Problem med radon i hus? Vad är radon? Vad är markradon? Hur får man bort radon? Det finns många frågor runt radon. Här hittar tips om radonhus, radon i byggmaterial, radon i hushållsvatten, markradon och värt att veta om radon.


Ftx-ventilation radon

 • Långtidseffekter och strålningsdoser. En förhöjd radonhalt i hus kan ge ökad cancerrisk för särskilt lungcancer. Då man bor och vistas i huset en längre tid kan radon så småningom ge skador. Är man ickerökare så är risken liten. Idag rekommenderas att man inte ska ha en högre radonhalt än Bq/m³ i de rum man vistas i ofta.


 • Köpa hus med radon

  Skadligt höga halter av radon kan finnas i alla slags hus. Radonet kan till exempel komma från byggnadsmaterial i väggar eller från hushållsvattnet, men det vanligaste är att det kommer från marken huset står på. Eftersom radon är en osynlig, luktfri gas måste du mäta radonhalten i inomhusluften för att veta hur mycket radon som.


 • hur blir man av med radon i hus

 • Ftx-ventilation radon
 • Radon åtgärder kostnad

  Den november arrangerar vi en fördjupningskurs om radon. Kursen är till för dig som vill ha en fördjupad kunskap om radon i luft. Du lär dig hur olika mätinstrument fungerar, hur mätningar av radon i luft kan utföras och vad man bör tänka på vid mätningar av radon.