beadbim.xpm-school.edu.pl


Distansundervisning påverkan på betyg

Undervisningen på distans har även påverkat

Betygssättningen har varit utmanande för lärarna på distans. Elevernas hälsa har påverkats negativt. Undervisningen på distans har påverkat många elevers hälsa negativt både psykiskt och fysiskt. Stress, ensamhet och sämre levnadsvanor var vanligt vid undervisning på distans.


  › om-oss › press

I skollagen regleras under vilka förutsättningar elever i skolformer för barn och unga kan få distansundervisning. Distansundervisning får bara bedrivas av skolhuvudmän som har fått ett godkännande för detta från Skolinspektionen. Det gäller även för att distansundervisning ska kunna användas som särskilt stöd för en elev.

Påverkan på betyg och bedömning

Många trodde att distansundervisningen skulle bidra till sämre betyg. Men faktum är att avgångsbetygen i ämnena svenska, engelska och matematik har höjts år jämfört med avgångsbetygen i respektive ämne de senaste fyra åren. Det ämne som sticker ut extra är matematik.

Betygssättningen har varit utmanande

Elever som haft mycket distansundervisning upplever att de lär sig mindre, att det varit svårare att förstå lärarnas förklaringar och att de fastnat på uppgifter utan att komma vidare. Undervisningen på distans har även påverkat många elevers hälsa negativt både psykiskt och fysiskt.


 • Hur påverkades elever i grundskolan


 • distansundervisning påverkan på betyg


 • Undervisningen höll lägre kvalitet och

  Skolverket osäker på distansundervisningens effekter. 21 januari Svenska gymnasielever går nu in på sin tredje termin med distansundervisning och sedan årsskiftet har också en.


  Helt enkelt saknas viktigt underlag,

   lärosäten skulle börja bedriva sin verksamhet via distansundervisning (Folkhälsomyndigheten, ; Skolverket, ). Detta för att försöka minska smittspridningen i samhället. Det innebar alltså att både elever och lärare på gymnasieskolor drabbades av påtvingad distansundervisning.


  Skolverkets betygsstatistik för läsåret /21

  När distansundervisning ersätter närundervisning blir det viktigt att lägga fokus på metoder som främjar aktivt lärande för att öka elevernas engagemang. Då krävs det också att lärarna är medvetna om elevers olika förutsättningar som kan skilja sig än mer åt än de skillnader man finner i klassrummet.


  Hur påverkades elever i grundskolan

 • Publicerad 9 februari Elever klarar sig sämre när de får undervisning på distans, det visar en ny studie som gjorts under pandemin på institutet för arbetsmarknads- och.


 • Betygssättningen har varit utmanande