beadbim.xpm-school.edu.pl


Aktiebolagslagen för och nackdelar

Utdelning enskild firma

Nyheter FöretagsEkonomerna SRF Konsulterna Kontakt FöretagsEkonomerna reder ut för- och nackdelar med bolagsformen Aktiebolag. Ta kontakt med oss om du vill veta mer.


 • Handelsbolag eller aktiebolag


 • Handelsbolag eller aktiebolag

 • Att aktiebolagslagen innehåller regler som är anpassade till stora företag som Volvo och Scania gör det ofta till en komplicerad bolagsform för nystartade och mindre bolag. Så vilken bolagsform ska du då välja? Eriks generella tips är att prata med personer som driver företag inom den bransch som du själv ska starta.
  1. Vad är ett aktiebolag

  Ett aktiebolag är ett eget skattesubjekt och beskattas med en bolagsskatt på företagets vinst. Ägarna blir istället beskattade för sin lön som de tar ut från bolaget och även för en eventuell utdelning på sina aktier. För aktiebolag med få ägare, så kallade fåmansbolag, finns det dock särskilda skatteregler.


 • aktiebolagslagen för och nackdelar
 • Aktiebolag eller enskild firma

  Aktiebolagslagen är en av våra mer komplexa lagar och som hela tiden ses över, förändras och anpassas. Genom såväl dispositiva som tvingande regler är den avsedd att ge riktlinjer för bolagets såväl inre (ägare och styrelse) som yttre (kunder, leverantörer, långivare, myndigheter) förhållanden.

  Starta aktiebolag

  Tidigare Den allmänna definitionen av koncern i IL bygger på koncerndefinitioner i andra svenska lagar. Det finns också koncerndefinitioner som bara gäller i vissa kapitel i IL. Ett närliggande begrepp som förekommer på många ställen i IL är intressegemenskap. Innehållsförteckning Begreppet koncern i inkomstskattelagen.
 • Aktiebolag eller enskild firma
 • Skattemässiga fördelar med aktiebolag

   14 § Bestämmelserna i 13 § gäller även för moderbolag i en koncern, om koncernen uppfyller mer än ett av följande villkor: 1. medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 2. koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste.

  Kommanditbolag vs aktiebolag

  Skattemässigt finns det flera saker att ta hänsyn till vid en inkråmsöverlåtelse. Intäkten stannar i bolaget och vinsten blir föremål för bolagsskatt. Därefter kan vinsten komma ägare till godo genom utdelning. Vill du att vinsten ska beskattas förmånligare vid utdelningen behöver du vänta i fem år så att aktierna räknas som.


  Aktiebolag kostnad

  13 januari Nationalekonomen Andreas Bergh är medförfattare till en ny studie om hur bolagisering av kommunala verksamheter ökar risken för korruption. Det råder en bolagsboom i Kommunsverige. översteg antalet helägda kommunala bolag för första gången 1 Det innebär att svenska kommuner i snitt har närmare sex stycken.