beadbim.xpm-school.edu.pl


Varför är det så viktigt att vara källkritisk

Vad innebär det att vara källkritisk

Det är alltså viktigt att vara källkritisk till information som vi läser, hör eller tar del av. Du kan ställa dig dessa frågor för att ta reda på om information är korrekt eller felaktig: Vem ligger bakom informationen? En myndighet, ett företag, en organisation eller forskare? Kan du hitta den ursprungliga källan? Varför finns informationen?.

Källkritik kriterier

Varför är det viktigt att vara källkritisk? Det är viktigt att vara källkritisk för att information sprids oerhört snabbt i dagens samhälle. Särskilt den typen av info som verkar för otrolig för att vara sann. Och verkar den för otrolig för att vara sann, så är den ofta inte det heller.

Hur är man källkritisk

 • Källkritik är viktigt för att det ger varje individ rätten och samtidigt skyldigheten att ta reda på om det som sägs och sprids verkligen stämmer. Vi har alla ett ansvar att ifrågasätta information som känns tvivelaktig även om det kan kännas jobbigt, för att undvika att falsk information får fäste och sprids i vårt samhälle.

  1. Vad är källkritik och varför är det viktigt

  Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. Den här texten har också ett syfte, att öka kunskapen om källkritik. Frågor att ställa sig Varför finns informationen?.
 • varför är det så viktigt att vara källkritisk

 • Källkritik sociala medier

   Källkritik hjälper att avgöra vad som är trovärdigt. Källkritik är också ett redskap för att utveckla källtillit, det vill säga förmågan att identifiera tillförlitliga källor. Med goda kunskaper i ämnet underlättas arbetet med både källkritik och källtillit. Varför ska vi syssla med källkritik i skolan?.
 • Källkritik begrepp
 • Källkritik lathund

  • I kursen ingår att arbeta mycket med källor och vara källkritisk – varför är det så viktigt att vara källkritisk? Namn Uppdrag 1: Introduktion Kurs Svenska som andraspråk, nationell delkurs 4 Studerand e Ahmed Basim Yaseen Altmari Inlämnad Rättad Rättad av Tatjana Lagström Resultat Se matris.
 • Hur är man källkritisk
 • Källkritik begrepp

  Källkritiken handlar om det enskilda påståendet eller enskild artikel. Källtillit är mer på system- och organisationsnivå, att hitta en tidningsredaktion, en forskningsinstitution, en myndighet man kan lita på. – Källtillit handlar om att ha en rimlig tillit till att det man läser i vissa källor rimligtvis är sant.

  Källkritik exempel

  Eleverna bör känna till de källkritiska kriterierna närhet, beroende och tendens innan de genomför uppgiften. Varje övning går att göra gemensamt i hela klassen. Du kan också dela in klassen i par eller smågrupper och fördela alla 10 övningar mellan eleverna. Då kan du även anpassa svårighetsgraden efter elevernas förkunskaper.