beadbim.xpm-school.edu.pl


Hjärnan elektriska impulser

Vad består hjärnan av

Nervsignaler är elektriska impulser som uppkommer på grund av spänningsskillnader över neuronets membran. När signalen löpt genom axonet mot nästa nervcell överförs den till närliggande dendrit genom en så kallad synaps. I synapsen omvandlas den elektriska signalen till substanser, så kallade neurotransmittorer.

Hjärnans delar

Hjärnan och nerverna utgör kroppens kommunikationssystem. Både medvetna handlingar och kroppsliga reaktioner sker när elektriska impulser går via nervsystemet. Även sinnesintryck går via nervbanorna.

Är hjärnan en muskel

 • En nerv är en bunt av axoner från nervceller som leder elektriska impulser i det perifera nervsystemet. Nerverna förmedlar signaler i kroppen mellan det centrala nervsystemet och kroppens organ och muskler. En nervcell består av en cellkropp samt två olika typer av utskott: axoner och dendriter.
 • Sjukdomar i hjärnan

  Nervsystemet är ett biologiskt signalsystem som koordinerar funktionerna i en djurkropp med hjälp av elektrokemiska impulser. Läran om nervsystemet kallas neurobiologi eller neurofysiologi. Den kliniska medicinska specialitet som behandlar det mänskliga nervsystemets sjukdomar kallas neurologi.

  Hjärnans lober

  Synnerven gör att du kan se genom att den leder synintryck från näthinnan till syncentrum i hjärnan. Tre par hjärnnerver går till ögonens muskler. Nerverna leder impulser till de små musklerna på ögonglobens utsida och gör att vi kan titta uppåt, nedåt och åt sidorna.


  Fakta om hjärnan för barn

  I nervcellen förs signaler från mottagardelen och via sändardelen genom elektriska impulser. För att isolera signalen är cellen täckt av ett fettrikt ämne kallat myelin vilket gör att signaler kan föras vidare i en hög hastighet. Mellan nervceller är dock inte signalen elektrisk utan kemisk.


  Hjärnans delar och funktioner

   Mellan synapserna överförs impulser som får oss att reagera, tänka och handla. Impulserna leds blixtsnabbt från nervcell till nervcell och vidare till våra olika muskler. Överföringen regleras av olika signalsubstanser. Den sjuka hjärnan. Plack Vid Alzheimers sjukdom bildas små klumpar vid nervtrådarna, sä kallade amyloida plack.
 • Är hjärnan en muskel

 • hjärnan elektriska impulser
 • Fakta om hjärnan för barn

  1. Hjärnans anatomi

  Nervvävnad, som finns i ryggmärgen och hjärnan består av nervceller och gliaceller (stödjeceller). Nervcellerna kan framkalla och leda elektriska impulser. Med hjälp av dessa signaler sker en samordning av kontroll av olika cellers funktioner i kroppen.