beadbim.xpm-school.edu.pl


Regler el i badrum

Strömbrytare badrum regler

Installation av el i bad- och duschrum. I bad- och duschrum är risken för elolyckor extra stor, eftersom det är en fuktig miljö där det kan finnas många jordade föremål. Ska du renovera eller reparera elen i badrummet? Då finns det en del saker du behöver tänka på.

Elinstallationer i badrum - broschyr från svensk elstandard

Det finns särskilda regler för elinstallationer i badrum. Ett badrum definieras här som ett utrymme med dusch eller badkar och dess angränsande områden. En toalett är inget badrum utan klassas som ett torrt utrymme, liksom kök. I badrum finns en områdesindelning som utgår från duschens eller badkarets placering.

Eluttag badrum tvättmaskin

Att som lekman utföra arbeten med el i badrum är förbjudet. Därför ska du alltid anlita behöriga elektriker då du ska installera eluttag i badrum eller andra elektriska vitvaror. Här kan du läsa mer om vad som gäller då du ska installera el i badrum.

Eluttag badrum placering

Elinstallationer i badrum. Elinstallationsreglerna, SS 40 00, beskrivs de särskilda fordringarna som gäller för bad- och duschrum i avsnitt Som vanligt när man ska tillämpa en del så är det viktigt att komma ihåg att fordring- arna i del 7 inte är självständiga utan behöver kombineras med de allmänna fordringarna i del.

  Eldosa badrum

om hur man kan använda el på ett säkert och än-damålsenligt sätt i våta miljöer. Förändringarna i års utgåva av Elinstalla-tionsreglerna om kompletterande skyddsutjämning i bad- och duschrum har lett till mycket bryderier och ofta återkommande är också frågorna om val av elmateriel för badrummens olika områden.
 • regler el i badrum
 • Eluttag badrum höjd

 • Om du har en dusch eller badkar med olika elektriska funktioner så måste dessa ha fast ansluten el, det vill säga vara förslutna till el-dosor med högt fuktskydd. Dessutom måste duschen/badkaret vara CE-märkt, och funktionerna måste installeras av en auktoriserad elektriker.
 • Eluttag badrum ip44

   Tidigare var det helt förbjudet att installera vanliga vägguttag i badrum. Idag får dock registrerade elinstallationsföretag installera vägguttag ( volt) i badrum om dem är skyddsjordade. Dessutom måste samtliga vägguttag i badrummet skyddas av en jordfelsbrytare. Tänk på att aldrig använda elektrisk utrustning som är kopplad.

  Våtzoner badrum el

  Det kan vara ett bra alternativ om du ska göra en större ombyggnation av badrummet eller du vill få råd och tips om hur man kan skapa ett unikt badrum. En inredningsarkitekt tar allt från upp till kronor inklusive moms för att göra en design till ett badrum. Priset varierar beroende på hur stort badrummet är.


 • Eluttag badrum höjd