beadbim.xpm-school.edu.pl


Hur förekommer klor i

 • Klor gas
 • Klor egenskaper

   Klor (latinskt namn Chlorum; bildat av grekiska chlō'ros, 'gulgrön', 'ljusgrön' [9]) är ett icke-metalliskt grundämne. Det tillhör gruppen halogener och används bland annat som desinfektionsmedel. Det ingår som beståndsdel i olika salter, inklusive natriumklorid – koksalt.

  Klor gas

 • Rent klor förekommer i naturen som klorgas (Cl 2). Den viktigaste spridningsvägen av klor och oorganiska klorföreningar (som HCl) är via luften. De största utsläppskällorna i Sverige idag är verksamheter inom metallindustrin, pappers- och massaindustrin, mineralindustrin samt energisektorn. Miljö- och hälsoeffekter.
 • hur förekommer klor i


  1. Klor periodiska systemet

  Halogenerna är fluor, klor, brom, jod och astat. Ordet halogen kommer från grekiskan: hals, "salt", och gen, "alstrare", alltså saltbildare, då de förekommer i många salter, till exempel natriumklorid. Halogenerna bildar salter med olika sorters metaller, därav namnet halogen.

  Klor kemisk beteckning

  Klor er svært reaktivt og er et kraftig oksidasjonsmiddel. Det reagerer med mange metaller og danner klorider. Forbindelsen med hydrogen, hydrogenklorid, HCl, er en fargeløs gass med en stikkende lukt. Den er lett løselig i vann og danner saltsyre, som er en sterk syre.

  Klor farligt

  Klor förekommer oftast i naturen som salter, klorider, eller som organiska föreningar. Ofta bildas kloret av mikroorganismer. Dessa mikroorganismer, visar studien, kan bilda klor som en del av sin ämnesomsättning, för att minska skadliga fria syreradikaler, eller som en del av konkurrensen mellan olika arter.
 • Vad används klor till

 • Klor atom

  Klor (Cl) är ett grundämne i det periodiska systemet med atomnummer 17 och atommassa 35, u. Klicka här för mer fakta och data om grundämnet Klor och läs vilka kemiska egenskaper Klor (Cl) har, såsom smältpunkt och kokpunkt. Se vilken ämnesklass Klor tillhör.

  Klorin

  Ämnen förekommer i tre olika aggregationsformer: fast ämne, vätska eller gas. I alla ämnen befinner sig partiklarna ständigt i rörelse, och ju "friare" aggregationsform ett ämne har desto större ytor har partiklarna att röra sig på och partiklarna kan därför röra sig med en snabbare hastighet. Den rörelse som partiklarna befinner.


  Vad används klor till

  Molekylformel: Cl 2 (klor) Klor är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. I rumstemperatur är klor en giftig, oxiderande och frätande gas. Gasen har en gul-grön färg, en skarp kvävande doft och är tyngre än luft 1 2, Användning Klor utvinns ur natriumkloridsalt (NaCl) genom elektrolys.