beadbim.xpm-school.edu.pl


Vad gör en kriminal inspektör

Kriminalvården lediga jobb

Som kriminalvårdsinspektör har du personalansvar för kriminalvårdare, vakthavande befäl och kanslipersonal på häktet och är direkt underställd kriminalvårdschefen. Uppdraget innebär såväl personal-, budget- och arbetsmiljöansvar av verksamheten.

Kriminalvården norrköping

En svensk polisinspektör motsvaras av överkonstapel, kriminalöverkonstapel, överdetektiv vid skyddspolisen eller centralkriminalpolisen eller lärare vid polisläroinrättning med tjänsteexamen för polisunderbefäl. I Norge är en Politiinspektør en polisämbetsman med juristexamen.

Kriminalinspektör lön

Kriminalvårdare kan vara specialister inom vissa områden och i så fall exempelvis arbeta på Kriminalvårdens Nationella Transportenheten (NTE), där de utför alla förekommande arbetsuppgifter inom Transportenhetens operativa verksamhet såsom transporter, bevakning och bilkörning. Robin.

Kriminalvårdare

  Vad gör en inspektör, kriminalavdelning? Vi har inga detaljer kring vad en inspektör, kriminalavdelning jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Kriminalvården göteborg

Vad gör en Kriminalinspektör? Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kriminalinspektör på följande sätt: Upprätthåller ordningen på allmän plats. Ingriper vid lagöverträdelser samt utreder brott.
 • vad gör en kriminal inspektör


 • Kriminalvården sommarjobb


  1. Frivårdsinspektör lön

  Upplåsning och inlåsning. Som kriminalvårdare får du låsa in och låsa upp för klienter. Hur mycket upp- och inlåsning som krävs beror på om du jobbar på häktet eller en anstalt. Arbetar du på en anstalt kan denna uppgift också variera beroende på vilken säkerhetsnivå anstalten har.

  Tidigare generaldirektörer kriminalvården

  Brottsutredare, polisen Civil brottsutredare, polisen Gränspolis. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt kronor i yrket medan männen har en lön på kronor. Se löner för alla yrken». För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken.


  Kriminalvården sommarjobb

 • En kriminaltekniker får ut 25 kronor i lön efter skatten är betald. I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag: Grundavdrag. Kommunalskatt. Regionskatt.