beadbim.xpm-school.edu.pl


Försäljning aktier deklaration

 • försäljning aktier deklaration
 • Deklarera aktier utan anskaffningsvärde

   Deklarera aktier och övriga värdepapper. När du säljer eller löser in aktier eller andra värdepapper ska du redovisa det i din deklaration året därpå. Det gäller också om du har ägt aktier i ett bolag som har försatts i konkurs.

  Deklarera aktier schablonmetoden

  Försäljning av aktier som Kjell ska redovisa i deklarationen Den 16 februari sålde Kjell B-aktier i Ericsson för kronor per aktie. Försäljningspriset var 9 kronor ( aktier × kr) – courtage 49 kronor = 9 kronor. Uppgifter om antal sålda aktier och försäljningspris finns förifyllt i e-tjänsten.

  Räkna ut skatt på aktier

  Att deklarera aktier och andra värdepapper gör du genom att fylla i blanketten K4. Försäljningen ska deklareras året efter att du sålde aktier eller värdepapper. Om du har ägt aktier i ett bolag som har gått i konkurs så ska även de deklareras.

  Deklarera aktier k4

  Vid försäljning av aktier med vinst beskattas denna i inkomstslaget kapital, det vill säga med 30 procent förluster får kunden i vissa fall kvitta dem mot aktievinster. Finns inget att kvitta mot är förluster avdragsgilla till 70 procent mot inkomst av tjänst.
 • Skatt aktier schablonmetoden


 • Skatt aktier schablonmetoden

 • Följande bör du ta reda på innan du deklarerar din försäljning. Vilken typ av värdepapper är det du har sålt? Noterade eller onoterade aktier, är aktierna kvalificerade eller är det rent av optioner eller någon typ av låneinstrument? Vilket är anskaffningsvärdet för de aktier/värdepapper du har köpt eller fått av.

 • Försäljning av aktier skatt

  Skatteunderlaget ska som lägst ska beräknas till 0,5 procent av kapitalunderlaget. Det innebär att om den genomsnittliga statslåneräntan är lägre än 0,5 procent ska skatteunderlaget i stället beräknas till 0,5 procent av kapital underlaget. Den genom - snittliga statslåneräntan var 0,03 procent.


  Deklarera aktier förlust

  Om du sålt aktier från en depå under året kommer det stå på din deklaration att du ska fylla i en kompletterande K4-blankett. Om du gjort en förlust kan du kvitta den mot de aktier du sålt med vinst under året. När du deklarerar dina aktier brukar detta räknas ut automatiskt av Skatteverket.

   Deklarera aktier avanza

  Anskaffningsvärde är det genomsnittliga pris du har betalat för dina aktier. Försäljning av värdepapper på ett aktie- och fondkonto behöver redovisas till Skatteverket på en så kallad K4-blankett. För att se ditt anskaffningsvärde kan du skapa en förifylld K4-blankett.