beadbim.xpm-school.edu.pl


Söka färdtjänst örebro

1177 färdtjänst örebro

Är avståndet längre kan du ansöka om riksfärdtjänst. Lämna in ansökan i god tid innan din resa. Lägsta avgift för färdtjänst är 40 kronor per resa. Högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro kommun togs bort i januari

Riksfärdtjänst örebro

Boka, ändra och avboka via Beställningscentralen. Boka din resa i god tid, gärna dagen innan. Förboka din färdtjänstresa mellan klockan och helgdag som vardag. Specialfordon bör du boka helgfri måndag - fredag mellan kl. och dagen innan du önskar resa.
 • söka färdtjänst örebro
 • Ansökan om färdtjänst
 • Månadskort färdtjänst örebro
  1. Läkarintyg färdtjänst örebro

  Har du har svårt att förflytta dig eller resa på egen hand på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst. För att beviljas färdtjänst ska du ha en nedsättning som varar i minst tre månader.


  Sjukresor örebro

  Vi utför myndighetsutövning på uppdrag av alla kommuner i Örebro län. Här utreds ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst, särskilda villkor och månadskort för färdtjänst för invånarna i dessa kommuner. Utredning sker främst genom telefonkontakt. Vid behov kan ansökan behöva kompletteras med medicinskt underlag.

  Månadskort färdtjänst örebro

 • Om du har tillstånd för att använda färdtjänst och bor i Karlskoga, Lindesberg eller Örebro, men kan resa med bussen ibland så har vi kortet för dig: Färdtjänstbevis. Resa till och från vård.
 • Ansökan om färdtjänst

  Färdtjänst i Örebro län. Den som har svårt att förflytta sig eller resa på egen hand på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst.


  Färdtjänst örebro telefon

  Är avståndet längre kan du ansöka om riksfärdtjänst. Lämna in ansökan i god tid innan din resa. Lägsta avgift för färdtjänst är 40 kronor per resa. Högkostnadsskyddet för egenavgifter för färdtjänstresor i Örebro kommun togs bort i januari

  Färdtjänst hallsberg

   Boka, ändra och avboka via Beställningscentralen. Boka din resa i god tid, gärna dagen innan. Förboka din färdtjänstresa mellan klockan och helgdag som vardag. Specialfordon bör du boka helgfri måndag - fredag mellan kl. och dagen innan du önskar resa.